Dali vi znate kakvu vodu pijete

Vjerujem da znate da koje vrste voda postoje, ali nisam siguran da ste tome ikad pridavali neku važnost. Po klasifikaciji postoje tri vrste voda

Vrste voda:

  1. oborinske vode
  2. površinske vode
  3. podzemne vode

Voda je kemijski spoj dva atoma vodika i jednog atoma kisika i jedan od osnovnih uvjeta života. Kemijska formula vode je H2O

Atom kisika na čelu molekule je elektro negativan (teži privlačenju elektrona), pa jedan kraj molekule ima parcijalno negativan električni naboj, a drugi kraj molekule, oko vodikovih atoma, parcijalno pozitivan naboj. To uzrokuje asimetričnost molekule vode – dva atoma vodika su pod kutom od 104.5° vezana za atomom kisika. Polarnost uvelike određuje ostala svojstva vode

Voda je glavni sastojak svih živih bića. U ljudskom organizmu voda je najzastupljeniji kemijski spoj. Udio vode u ljudskom organizmu se mijenja s obzirom na dob. Primjerice, udio vode u tijelu novorođenčeta je 80 %, u odrasloj dobi čovjek ima od 60 do 65 %, a u starosti 55 % vode. Sve kemijske reakcije u stanicama odvijaju se u vodi. Zbog toga nedostatak vode brže izazove smrt nego nedostatak hrane.

Voda u prirodi otapa razne tvari zato u prirodi nema kemijski čiste vode. Najmanje otopljenih tvari ima kišnica. U kišnici su uglavnom otopljeni različiti plinovi ovisno o sastavu atmosfere.

Površinske i podzemne vode imaju mnogo više otopljenih tvari jer se u njima otapaju čvrste tvari zemljine kore kroz čije slojeve voda prodire. Najviše otopljenih tvari ima u morskoj vodi.

U prirodi nailazimo na izvore vode bogate mineralnim tvarima. To su mineralne vode. Zbog otopljenog ugljikovog dioksida i one često imaju ugodan kiselkasti okus. Ovisno o sastavu otopljenih tvari neke su mineralne vode ljekovite, a često izviru i vruće te se uz njih grade lječilišta.

Prema količini otopljenih tvari prirodne vode dijelimo na tvrde i meke.
Tvrde vode sadrže puno otopljenih tvari osobito kalcijeve i magnezijeve soli.

Prirodne se vode prema količini i vrsti otopljenih tvari razlikuju i prema okusu. Tako vode mogu biti slatke, slane, gorke i kisele. Slane vode imaju najviše otopljene kuhinjske soli, kisele većinom ugljikov dioksid, a gorke magnezijev sulfat.

Od ukupne količine vode na Zemlji svega 3 % otpada na slatku vodu, no najveći njezin dio ljudima nije dostupan. Ta je voda uglavnom zaleđena na polovima i u ledenjacima, a dio je onečišćen raznim tvarima. Pitke vode je dostupno manje od 1 %, a njene su najveće zalihe pod zemljom.

Da li ste nakon ovih podataka sigurni kakvu vi vodu pijete?.